Terug

Columns

Watchlist

De Dow Theory

Door Edward Loef
op 2 aug 2012 om 13:35

De koersontwikkelingen in de aandelenmarkten werden door Charles Dow (1851 – 1902) wel vergeleken met de bewegingen van het zeewater. De belangrijkste trend waar beleggers zich volgens Dow op zouden moeten focussen is de lange termijn (de Primary) die in de regel langer duurt dan een jaar en meestal vele jaren. De grote hausse- en baissefasen vergeleek hij met eb en vloed.

De middellange termijn bewegingen van enkele weken tot enkele maanden zag hij als de golven en de korte termijn termijn op- en neergaande koersbewegingen tot circa drie weken waren slechts rimpelingen die samen optellen tot het grotere geheel.

Rond het begin van de vorige eeuw is het gedachtegoed van Charles Dow in een aantal editorials verwoord in The Wall Street Journal.  Na het overlijden van Dow verscheen in 1903 in een boek getiteld ‘The ABC of Stock Speculation’ de theorie van Dow over de koersontwikkelingen nader uitgewerkt en gerangschikt. Uiteindelijk heeft Robert Rhea deze regels omgedoopt in The Dow Theory.

The Dow Theory
Een interessant onderdeel van de Dowtheorie is de basisregel dat de beursgemiddelden elkaars richting moeten bevestigen. Een bullmarkt wordt bijvoorbeeld bekrachtigd wanneer de Dow Jones Industrial Average en Dow Jones Transportation Average beiden op slotkoersbasis boven vorige koerstoppen uitstijgen. De markt spreekt als het ware met één tong. Dat wordt anders als dit niet het geval is.

Bijvoorbeeld vorig jaar boekte de Dow Jones Transportation Average op 7 juli een nieuw hoogtepunt, maar de Dow Jones Industrial Average deed dat niet. Deze negatieve divergentie wijst op verdeeldheid en dat maakt een technisch koopsignaal (of vice versa) verdacht of onbetrouwbaar.


Klik op de grafiek voor een grote versie

Een blik op de beide Amerikaanse beursindices (boven de Industrial / onder de Transportation) toont aan dat de koersuitbraak dit jaar boven de koerstoppen van 2011 niet werden bevestigd door de transportindex. Speculaties omtrent de kansen op voortgaande koersstijgingen op Wall Street zijn in dit kader op z’n minst ‘speculatief’. De situatie wordt op dit moment eigenlijk onbetrouwbaar omdat de meest gevolgde index van de twee – de Dow Jones Industrial Average – in de afgelopen twee maanden hogere koerstoppen vormt, maar de Dow Jones Transport Average in afgelopen maand lagere koerstoppen.

Negatieve divergenties
Onder deze verdachte omstandigheden is elk koopsignaal in de (Amerikaanse) aandelenmarkt omgeven door de nodige koersrisico’s. Deze nuancering dient u te weten, wanneer u zich enkel en alleen concentreert op de AEX-index en AEX-aandelen in de zoektocht naar kansen en bedreigingen. 

De AEX steeg vorige maand met 6,2% en presteerde daarmee beter dan de Dow Jones Industrial Average die in juli met 1% in waarde steeg. Negatieve divergenties in de Europese aandelenindices zijn er volop. De DAX steeg vorige maand met 5,5% en de Zwitserse SMI en Franse CAC-40 met respectievelijk 5,5% en 2,9% terwijl de Spaanse en Italiaanse aandelenindices met -5,1% en -2,7% daalden.

Met het idee van Dow dat een trend intact is totdat het tegendeel wordt aangetoond is het zinvol om het stijgende en dalende trends in Nederlandse individuele aandelen van elkaar te onderscheiden alsmede de out- en underperformers. Tot de outperformers behoren op dit moment:

  • Air France-KLM
  • Akzo Nobel
  • ASML Holding
  • Heineken
  • Philips
  • Unibail Rodamco
  • Unilever

Toch wel mooi om te zien dat een aandeel uit de transportsector Air France-KLM met hoge volumes deze week uitbreekt en volgens de methode LOEF na deze ‘lift off’ in een stijgende trend belandt. Gelet op de besproken divergenties kan Air France-KLM nu wel een hefboom gebruiken (bijvoorbeeld met ING Sprinters).


Klik op de grafiek voor een grote versie


Edward Loef schrijft deze column vanuit zijn functie als zelfstandig en onafhankelijk technisch analist. Hij beoordeelt de trends in beurskoersen op basis van een eigen ontwikkelde handelsmethodiek. LOEF. LTA of een aan haar gelieerde onderneming of persoon kan op elk willekeurig moment (in)direct een long of shortpositie hebben in de in deze publicatie genoemde financiële markten of instrumenten. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door LTA betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LTA niet instaan. LTA geeft dan ook geen garantie of verklaring daaromtrent, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LTA aanvaardt om die reden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Deze column dient niet te worden opgevat als een aanbod om effecten of andere waardepapieren te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering. De informatie in dit artikel is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke (beleggings-) doelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uit dit rapport dan ook niet aanmerken als een (persoonlijk) advies. Opinies, feiten en meningen in deze column kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.


Gerelateerde aandelen23:00:00

  Philips Koninklijke
43,190
+0,140
+0,33%
  UNILEVER
54,430
-0,570
-1,04%
  AEX
576,83
+2,04
+0,35%
  ASML Holding
226,600
+2,800
+1,25%
  DAX
12.468,53
+58,28
+0,47%
  Swiss Market Index SMI® Price
10.047,34
-46,75
-0,46%
  MADRID-IBEX 35
9.137,90
+55,60
+0,61%
  NY-DJ-Industrial Avg
0,00
0,00
0,00%
  CAC 40
5.655,46
+12,60
+0,22%
  Air France-KLM
9,478
+0,310
+3,38%
  UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
128,800
+2,100
+1,66%