Terug

Columns

Watchlist

Vanavond: IEX in actie op de vergadering van RABO-certificaathouders

Door IEX in Actie
op 30 juni 2020 11:45

Vanavond - 30 juni - vindt de jaarlijkse vergadering van Rabobank Certificaathouders plaats. Vanwege de Covid-crisis is het een virtuele vergadering: beleggers loggen van afstand in.

IEX in Actie is daar uiteraard bij, als belangenbehartiger van inmiddels zo'n 9.000 gedupeerde beleggers die zich bij ons hebben aangemeld. We zullen in die vergadering nogmaals protest aantekenen tegen de onterechte - en onnodige - beslissing om de vergoedingen op de certificaten tot oktober stop te zetten.

Door dat besluit worden beleggers in Rabobank Certificaten, vaak al jaren klant bij diezelfde Rabobank, beroofd van een inkomstenbron die zeker in deze tijd belangrijk kan zijn. Rabobank verschuilt zich achter een aanbeveling die de ECB aan banken deed om geen dividend te betalen. De vergoedingen op Rabobank Certificaten zijn echter geen dividend, maar couponrente op achtergestelde obligaties.

Onze vragen aan de Rabobank

En zo klopt er wel meer niet aan deze beslissing van de Rabobank, die bijna impulsief genomen lijkt in een weekend waarin topman Wiebe Draijer op tv nog de financiële slagkracht van de bank bezong.

Wij zullen daarover een aantal vragen stellen op de vergadering.

  • Bent u het met ons eens dat de aanbeveling van de ECB specifiek spreekt over dividend en nergens suggereert dat daarmee ook rente over achtergestelde schuld wordt bedoeld?
  • De stopzetting is niet te rijmen met het herhaald uitgesproken vertrouwen van de bank in de eigen financiële stressbestendigheid. Is er druk vanuit de ECB uitgeoefend die verder ging dan de bewuste aanbeveling of heeft Rabobank gemeend in navolging van de andere twee grootbanken dan ook maar een vergoeding aan beleggers te moeten schrappen?
  • Beleggers in Rabobank Certificaten zijn in veel gevallen ook al jaren goede klanten van de onderneming, die vol overtuiging investeerden in ‘hun’ bank. Zij voelen zich in de kou gezet door dit plotselinge besluit. Weegt het financiële voordeel van het niet hoeven uitkeren van de vergoedingen op tegen de schade die ontstaat door het verlies van goodwill van klanten en beleggers?
  • Wat zegt u tegen klanten die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt en door dit besluit nog eens extra worden getroffen in hun inkomsten?
  • Rabobank rekent ook andere vastrentende kapitaalinstrumenten tot het kernkapitaal. Waarom is de vergoeding op deze instrumenten niet ingehouden?
  • Bent u bereid om na 1 oktober met certificaathouders in gesprek te gaan over mogelijke vormen van compensatie voor de gederfde inkomsten?

Wellicht bent u ook zelf van de partij komende dinsdag. Als u zich wel heeft aangemeld voor de vergadering, maar niet in staat bent om zelf deel te nemen kunt u IEX in Actie een volmacht geven. Mail dan svp uw gegevens naar iexinactie@iex.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Lees ook: Veel gestelde vragen over de IEX-actie voor Rabobank Certificaathouders

 


IEX in Actie is een stichting (i/o) die namens groepen beleggers actie onderneemt. Op dit moment treden wij op namens een groot aantal houders van Rabobank Certificaten, die zijn gedupeerd door het stopzetten van de rentevergoedingen op deze producten.