Terug

Columns

Watchlist

TA: Technische plaatje AEX blijft sterk

Door Royce Tostrams
op 15 apr 2019 om 07:30

De AEX-index ontwikkelt zich binnen een opgaande trend. Belangrijke eerste steun bevindt zich in het gebied van de gap, het koershiaat binnen de rode cirkel.

Gap

Een gap komt doorgaans onder zeer dynamische beursomstandigheden tot stand, zoals bij een doorbraak van een belangrijk niveau, een trendbreuk en dergelijke. Deze gap trad op bij de doorbraak boven de koerstoppen van oktober en april. Op de dag voor de doorbraak (2 april) lag het hoogste punt rond 557,33, de dag erna werd het laagste punt op 558,43 bereikt. In de zone van de gap, dus tussen 557,33 en 558,43 zijn geen koersen tot stand gekomen. De bovenkant van het gapgebied is afgebakend met het horizontale rode lijntje.

Open

De regel is dat zolang de gap 'open staat', er sprake is van stevige steun.

Er is een hardnekkig misverstand dat gaps altijd gesloten moeten worden. Gaps bij uitbraakpunten, zoals die bij de AEX, worden echter doorgaans niet gesloten.

AEX blijft goed liggen

Terug naar het technische plaatje. Zolang het patroon van hogere toppen en bodems zich voortzet, kunnen we naar boven blijven kijken. Het eerste vangnet bevindt zich rond de voormalige weerstandslijn (blauwe stippellijn). Zolang de AEX hierboven weet te blijven, is er ruimte richting weerstand 576,90 (gevormd op 27 juli 2018). Overigens bevindt de echte steun zich rond de bodem van 25 maart op 538,70.

Belangrijkste technische indicatoren

Ik loop de belangrijkste indicatoren van de Nederlandse beurs langs. Ze staan alle nog in de positieve zone, hoewel de kracht er een beetje uitloopt.

MACD

De MACD geeft op korte termijn een positief signaal (stijgt en beweegt boven 0).

/grafieken/10-macd.gif

RSI

De RSI (Relative Strength Index) kan overgekochte (> 70: overbought) en oververkochte (< 30: oversold) condities blootleggen. De RSI van de AEX raakt thans enigszins overbought, maar nog niet extreem. Dit geeft aan dat de opgaande beweging van de AEX voorlopig kan doorzetten, maar dat deze nu wel in de laatste fase terecht komt. Dit impliceert dat we in de buurt van de julitop van vorig jaar (576,90) wat koersdruk mogen verwachten.

/grafieken/10-rsi.gif

Stochastics

Stochastics geven op korte termijn een overgekochte conditie aan. De stochastics worden gebruikt, zoals vrijwel alle oscillatoren, als overbought/oversold-indicator en voor de divergenties. Waarden boven de 80 worden beschouwd als overgekocht (overbought). Een waarde van de stochastic tussen 20 en 80 wordt als neutraal beschouwd. Tostrams past overigens een subtielere beoordeling toe, waarbij ook wordt gekeken of deze indicator net uit de oversoldzone of net uit de overboughtzone breekt.

/grafieken/10-stochastics.gif

Momentum

Het momentum, dat de kracht van de koersveranderingen meet, tendeert op korte termijn opwaarts (is groen).

200-dagenlijn

Deze indicator geeft aan dat de koers boven de lijn van het langetermijngemiddelde noteert. Er is geen sprake van een extreme situatie. De horizontale zwarte lijn in het midden van deze grafiek geeft de 200-dagenlijn weer; deze hebben we platgeslagen. De 'beweeglijke' zwarte lijn geeft het koersverloop weer.

Geldstroom

De moneyflow indicator van de Nederlandse beurs valt iets terug, maar zet de stijging voort. Er blijft sprake van een continue instroom van kapitaal.


Royce Tostrams is technisch analist en oprichter van de Tostrams Groep. Hij schrijft zijn columns op persoonlijke titel. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel of particulier beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.